Tehnički priručnik za zaštitu od požara (drugo izdanje)

Ispis

Autori priručnika su poznati stručnjaci iz područja zaštite od požara:

Milan Carević, dipl.ing.
Pavao Jukić, dipl.ing.
Zdravko Sertić, dipl.ing.
Branko Šimara, dipl.ing.

Priručnik predstavlja neophodnu literaturu za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od požara, a naročito je namijenjen:

  • odgovornim osobama koje će neposredno organizirati i provoditi preventivne mjere zaštite od požara
  • osobe koje će obavljati preglede ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Predgovor priručnika napisao je Zlatimir Kaštelanac, dipl.ing., bivši načelnik u Inspektoratu unutarnjih poslova – Odsjek zaštite od požara i vatrogastva.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)