Zaštita od požara

Ispis

Na temelju ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova te u okviru registrirane djelatnosti obavljamo:

  • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
  • ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
  • ispitivanja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • ispitivanja ispravnosti i podobnosti za namjenu svih uvezenih halonskih ventila, sprinkler stanica (suhih i mokrih), sprinklerskih mlaznica, centrifugalnih pumpi, kontrolora protoka, daljinski upravljanih stanica, drencher mlaznica, mlaznica za vodu/pjenu, zaštitnika povratnog toka, ventila za ugljikov dioksid, komora za pjenu, mješača pjene te mlaznica za ugljikov dioksid
  • izrada procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara
  • osposobljavanje osoba za obavljanje poslova skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i/ili plinova sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

 

Poslovi iz područja zaštite od požara obavljaju se po svim Poslovnim jedinicama.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)