Priručnik za osposobljavanje iz zaštite od požara

Ispis

Autori priručnika:

Pavao Jukić, dipl.ing. i
Zdravko Sertić, dipl.ing.

Priručnik predstavlja neophodnu literaturu u postupku osposobljavanja osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (tzv. «protupožarni minimum»).

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)