Zaštita na radu

Ispis

Na temelju ovlaštenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava obavljamo sljedeće poslove:

1) Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca;
2) Izrada procjene rizika;
3) Osposobljavanja za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika zaštite na radu);
4) Ispitivanje radne opreme;
5) Ispitivanja u radnom okolišu:
    5.1. Ispitivanje fizikalnih čimbenika
    5.2. Ispitivanje kemijskih čimbenika

U okviru registrirane djelatnosti obavljamo:

1) Izradu općih akata iz područja zaštite na radu
2) Ispitivanje pripadajućih instalacija u objektima
3) Poslove koordinatora zaštite na radu
4) Organiziranje osposobljavanja za pružanje prve pomoći

Poslovi iz područja zaštite na radu obavljaju se po svim Poslovnim jedinicama.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)