Događanja

Ispis

NAJNOVIJE!

NAGRADA ZLATNA BILANCA

Na desetoj dodjeli Zlatne bilance, Finine nagrade za ostvarene financijske rezultate najboljim poduzetnicima, održanoj 11. lipnja u Hotelu Sheraton u Zagrebu, Zagrebinspekt d.o.o. dobitnik je nagrade Zlatna bilanca 2018. u kategoriji: Najuspješniji poduzetnik u 2017. godini u području Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.

Naše društvo dobilo je Priznanje za višestrukog dobitnika Finine nagrade Zlatna bilanca u razdoblju od 2009. do 2018. godine.

U izboru za Zlatnu bilancu za 2018., od 120.081 poduzetnika obveznika poreza na dobit - trgovačkih društava, bez banaka i osiguranja, sudjelovalo je njih 3.785, od toga 200 mikro, 2478 malih, 902 srednjih i 205 velikih poduzetnika. Finini kriteriji za ulazak među 11 najboljih tvrtki su: poslovanje 12 mjeseci u 2016. i 2017. i ostvarena dobit, broj zaposlenih 20 i više u 2017., vrijednost temeljnog kapitala najmanje 20.000 kuna u 2017., vrijednost kapitala i rezervi jednaka ili veća od upisanog temeljnog kapitala u 2017., promet – ukupan prihod najmanje milijun kuna u 2017., poslovni prihodi najmanje 80 posto ukupnih prihoda u 2017., a vrijednost aktive najmanje 500 tisuća kuna krajem 2017.

 

OBAVLJANJE POSLOVA PROVJERE ISPRAVNOSTI PLINSKIH INSTALACIJA

Temeljem Uvjerenja Hrvatske stručne udruge za plin dana 29.05.2018. dobili smo suglasnost za obavljanje poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija.

Više informacija možete pronaći na našim stranicama u odsjeku usluge ili na linku

 

OBAVLJANJE USLUGA NA BRODOVIMA

Temeljem Potvrde Hrvatskog Registra Brodova dobili smo suglasnost za obavljanje usluga na brodovima pod nadzorom HRB-a.

Više informacija možete pronaći na našim stranicama u odsjeku usluge ili na linku

 

PROŠIRENJE PODRUČJA IZ ZAŠTITE OKOLIŠA

Temeljem Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobili smo suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Više informacija možete pronaći na našim stranicama u odsjeku usluge ili na linku

 

PROŠIRENJE PODRUČJA AKREDITACIJE LABORATORIJA

Osnovali smo novi Laboratorij za mjerenje emisija u zrak i proširili područje akreditacije na metode ispitivanja onečišćujućih tvari u zrak iz malih ložišta:

  • HRN ISO 12039:2012 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje ugljikova monoksida i kisika - Značajke automatskih mjernih sustava i njihova kalibracija,
  • HRN ISO 10849:2008 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida - Značajke rada automatskih mjernih metoda,
  • HRN DIN 51402-1:2010 Ispitivanje otpadnih plinova iz uljnih kotlovnica - Vizualno i fotometrijsko određivanje dimnog broja.

Više informacija na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)