Propisi iz dijela normizacije i mjeriteljstva

Ispis
  1. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
  2. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
  3. Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15)
  4. Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)
  5. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
  6. Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja (NN 83/98, 126/00 i 01/02 – pročišćeni tekst)
  7. Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjer. laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje ..... (NN 106/04)
  8. Izmjena i dopuna popisa akreditiranih ispitnih laboratorija..... (NN 06/05)